ד' ניסן ה'תשפ"ב

קיקול KIKOL

ישוב עירוני בפולין

מחוז: וארשה

נפה: ליפנו

אזור: וארשה והגליל

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ- 897

•  יהודים בשנת 1941: כ-350

 

תולדות הקהילה:

 

היישוב קיקול מוזכר לראשונה במאה ה- 18 כאשר קיבל מעמד של יישוב עירוני. קיקול היתה מרכז מלאכה ומרבית התושבים עסקו באריגת צמר. בראשית המאה ה- 19 הוקם ביישוב בית חרושת לטקסטיל. היישוב היהודי המאורגן בקיקול תחילתו במחצית הראשונה של המאה ה- 19. במקום היו בית תפילה ובית עלמין. מבין הרבנים שכיהנו בקהילה מאמצע המאה ה- 19 ידועים לנו ר' יחיאל מיכל גולדשלאק ור' שלמה מקונין. בשנת 1908 נתמנה לרב הקהילה ר' אברהם דוב ברלינר והוא כיהן בקיקול עד ימיו האחרונים. הרב ברלינר נפטר בשנת 1934. אין לנו ידיעות על גורלם של יהודי קיקול בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובתקופת השואה.