ה' ניסן ה'תשפ"ב

קלבוב KLWOW

עיר בפולין

מחוז: לודז'

נפה: אופוצ'נו

אזור: לודז' והגליל

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ- 974

•  יהודים בשנת 1941: כ-80 משפחות

 

תולדות הקהילה:

כללי

במאות הקודמות היתה קלבוב עיירה פרטית. במעמד-עיר זכתה, קרוב לוודאי, ב- 1413. במרוצת הזמן ירדה העיירה, ובמאה ה- 19 הורדה לדרגת ישוב-עירוני. היהודים לא נתקלו כאן בשום מכשול להשתקעותם, ואכן קם הישוב היהודי הקטן, ולו בית מדרש ובית-עלמין. האוכלוסים היהודים הדלים עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. בעלי-המלאכה מכרו את תוצרתם בעיקר בשוק של אודז'יבול הסמוכה. בימי המרד הפולני (אפריל 1864) תלו המורדים ביער הסמוך אחד מיהודי המקום, מרדכי קרינגל, לאחר שהאשימוהו בהלשנה לשלטונות הרוסיים.

בימי מלחמת העולם ה-II עלה מספרם של היהודים בקלבוב בשל זרימת הפליטים, ועמד במאי 1941 על 546 נפש. הישוב חוסל ב- 22.10.1942: כל היהודים - כ- 500 נפש - גורשו אל דז'וויצה הסמוכה, שם נערך גם כן בימים 23.10.1942- 22 החיסול: כל היהודים שולחו למחנה-ההשמדה בטרבלינקה.