ה' ניסן ה'תשפ"ב

קלשצ'וב KLESZCZOW

כפר בפולין

מחוז: לודז'

נפה: פיוטרקוב טריבונאלסקי

אזור: לודז' והגליל

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ-596

•  יהודים בשנת 1941: כ-232

 

תולדות הקהילה:

 

הישוב היהודי הקטן שבכפר קלשצ'וב עמד ב- 1897 על 226 נפשות (כלל האוכלוסים - 512), ב- 1917 - על 375, וב- 1921 -על 232 נפשות (כלל האוכלוסים - 596).

את עיקר פרנסתם מצאו יהודי קלשצ'וב בחקלאות ובמידת-מה גם במסחר זעיר ובמלאכה. בעת מלחמת העולם ה-I סבלו יהודי קלשצ'וב מרדיפות מצד יחידות הצבא הרוסי; היהודים גורשו מהכפר ורכושם נגזל. אולם לאחר תום המלחמה, שבו רוב התושבים אל קלשצ'וב.

בתקופה של בין שתי המלחמות, ובמיוחד בשנות ה- 30, הטרידו את יהודי קלשצ'וב גילויי האנטישמיות מצד האוכלוסיה הפולנית המקומית. כך, למשל, ביולי 1937 התאספה קבוצת מתפרעים, ניפצו שמשות בבתי היהודים, בזזו חנויות והכו עוברי אורח יהודים.

סברה היא, שבתקופת הכיבוש הנאצי, גורשו יהודי קלשצ'וב אל אחד מריכוזי היהודים הגדולים יותר שבדיסטריקט ראדום וגורלם שם כגורל יהודי המקום (גירוש אל מחנה ההשמדה בטרבלינקה בקיץ-סתיו 1942). ייתכן גם שגורשו ישירות מקלשצ'וב לטרבלינקה באותו זמן.