כ"ט ניסן ה'תשפ"א

קלשצ'יילה KLESZCZELE

קהילה בפולין