י"ד תשרי ה'תשפ"ב

קלשצ'יילה KLESZCZELE

קהילה בפולין