י"ג שבט ה'תשפ"א

קלשצ'יילה KLESZCZELE

קהילה בפולין