ה' ניסן ה'תשפ"ב

קמיק KAMYK

כפר בפולין

מחוז: קיילצה

נפה: צ'נסטוחובה

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: 230

 

תולדות הקהילה:

כללי

ק' הייתה מאז ומתמיד כפר קטן. בתחילת המאה ה-19 ישבו בה 27 משפחות יהודיות.

מפאת מספרם הקטן לא הקימו יהודי המקום קהילה עצמאית, והיו מסופחים לקהילת קלובוצקו הסמוכה, שהיתה מסונפת לקהילת דן'יטלישין (במחוז לודז'). בשנת 1821 ניסתה קהילת קלובוצקו, יחד עם יהודי ק', להשתחרר ממרותה של קהילת דז'יאלושין, אך הניסיון נכשל. בשנת 1825 הסכימו שתי הקהילות הקטנות להמשיך ולהזדקק לשירותיה של קהילת דז'יאלושין ולהשתתף בתשלום מסי הקהילה. בשנת 1854 הוכרה קהילת קלובוצקו כקהילה עצמאית והתנתקה מקהילת דז'יאלושין; יהודי ק', שידם לא השיגה להקים בית-כנסת בכפרם, המשיכו להשתייך לקהילת קלובוצקו עוד שנים אחדות.

בשנת 1866 נבחר גם בק' ועד קהילה. בשנת 1882 הוקם שם בית-כנסת שהכיל 140 מקומות, נתמנה רב, ר' אליעזר אבא זלינגר, והקהילה השיגה את עצמאותה. ר' אליעזר אבא כיהן בק' עד סוף שנות ה-20 של המאה ה-20.

מן הנתונים המעטים שבידינו עולה שבשנת 1908 היו בק' 4 סוחרים ו-19 רוכלים יהודים; שאר היהודים עסקו במלאכה.

בימי מלחמת העולם הראשונה עזבו חלק מן היהודים את ק'. במחצית השנייה של שנת 1915, בתקופת הכיבוש הגרמני, השתפר מעט המצב.

למרות שאין בידינו מידע על חיי הציבור היהודיים בק' בין שתי מלחמות העולם, אנו משערים שהיתה אז התעוררות בחיי התרבות והחברה, כבשאר הקהילות באזור, ובוודאי היתה גם פעילות מאורגנת של ציונים ושל אנשי "אגודת ישראל". הירידה במספר היהודים נמשכה גם בתקופה זו, ובשנת 1939 נותרו בק' רק 230 יהודים (בערך 60 משפחות). גם מצבם הכלכלי של היהודים הלך והחמיר. כאשר עלה הצורך לשפץ את בית-הכנסת לא יכלו יהודי ק' לממן את ההוצאות ונאלצו להסתייע בתרומות מקהילות אחרות.

בשנת 1935 פרצה בק' דלקה גרולה ו-5 בתים של יהודים, שהתגוררו בהם 16 משפחות, עלו באש. לקראת סוף שנות ה-30 גברה גם בכפר הקטן.ק' האנטישמיות ומעשי ההתנכלות כלפי היהודים נתרבו. לא פעם בימי היריד הגיעו למקום איכרים מוסתים, הפכו דוכנים של יהודים ושברו שמשות בבתיהם.

גורלם של יהודי ק' בתקופת מלחמת העולם השנייה היה כגורל אחיהם בקלובוצקו הסמוכה. חלקם ברחו לצ'נסטוחובה. הגברים הכשירים לעבודה נלקחו למחנות עבודה גרמניים, ובמקום נותרו זקנים, נשים וילדים. ב-22 ביוני 1942 גורשו כל הנשארים, יחד עם יהודי קלובוצקו, למחנה ההשמדה אושוויץ - בירקנאו.