ה' ניסן ה'תשפ"ב

יאבלונקה ניז'נה JABLONKA N

קהילה בפולין
ביאלסטוק
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 157

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 246 יהודים. יש להניח, שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים במחצית השנייה של 1942 ושהיהודים גורשו בחודש יולי לטורקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה בתקופה שבין אוגוסט לנובמבר 1942.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gmina_Jab%C5%82onka