ט"ו תשרי ה'תשפ"ב

קראטישקי KRACISZKI

קהילה בפולין