ה' ניסן ה'תשפ"ב

קראסנה KRASNE

כפר בפולין

אזור: ווהלין ופוליסיה

3 ק"מ מדרום ללוצק

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ-402

 

תולדות הקהילה:

כפר ומושבה, בערך 3 ק"מ מדרום ללוצק. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו במושבה 312 יהודים, ובכפר - 92. במחצית השנייה של שנות העשרים צורפה המושבה קראסנה כפרוור לעיר לוצק. בתקופת השואה היה גורלם של יהודי קראסנה כגורל יהודי לוצק.