ד' ניסן ה'תשפ"ב

קראסנוסיילקה KRASNOSIELKA

קהילה בפולין

מחוז: וארשה

88 ק"מ מוארשה

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ-926