ה' ניסן ה'תשפ"ב

קרופייץ Krupiec

עיירה בפולין

נפה: דובנא

אזור: ווהלין ופוליסיה

רדזיבילוב

 

תולדות הקהילה:

 

עיירה בנפת דובנא, בקרבת רדזיבילוב. במאה ה- 19 ישבו בקרופייץ בערך 100 משפחות יהודיות. כיוון ששכנה בקרבת הגבול עם אוסטריה (היצילאג) והיתה בה תחנת גבול, הוטלו עליה הגבלות שונות ובשל כך נטשו אותה היהודים ולא שבו אליה עוד. בין שתי מלחמות העולם לא התגוררו יהודים בקרופייץ