ה' ניסן ה'תשפ"ב

קרושצ'יינקו KROSCIENKO

עיר בפולין

מחוז: קראקוב

נפה: נובי טארג

אזור: גאליציה המערבית ושלזיה

נהר דונאייץ

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ-1,849

•  יהודים בשנת 1941: כ-233

 

תולדות הקהילה:

 

עם תחילת המלחמה בספטמבר 1939 נמלטו רבים מיהודי קרושצ'יינקו לכיוון נובי-סונץ', ומשם רצו להמשיך מזרחה. אולם מחמת התקדמותו המהירה של הצבא הגרמני וניתוק הדרכים, חזרו רובם לעיירה.

מן היום הראשון לכיבוש התעללו חיילי הוורמאכט באוכלוסיה היהודית. גברים ונשים נחטפו לעבודות-כפייה. בראש-השנה ת"ש התפרצו הגרמנים לבית-הכנסת והוציאו את המתפללים לעבודות נקיון ברחובות קרושצ'יינקו.

בסוף 1939 הוקם היודנראט. בראשו הועמד סטלברגר. על היודנראט הוטל לערוך רישום של כל בני הקהילה, לשלם קונטריבוציות ולספק אנשים לעבודות-כפייה. במחצית השנייה של 1940 וכן ב- 1941 הוחל בחטיפות למחנות- העבודה. תחילה שמרו היודנראט ואנשי י.ס.ס. על הקשר עם כלואי המחנות מקרושצ'יינקו, וסיפקו להם מזון, בגדים ותרופות, אך באביב 1942 נותק הקשר עמהם.

בינואר 1942 היתה אקציה של פרוות. יהודי קרושצ'יינקו נצטוו באיום עונש מוות למסור כל דברי לבוש העשויים פרווה. במארס 1942 הגיעו לקרושצ'יינקו אנשי גיסטאפו משצ'אווניצה, תפסו 10 יהודים ורצחום ביער הסמוך "קשיינז'י לאס". ב- 28.4.1942 הופיעו בקרושצ'יינקו אנשי גיסטאפו מזאקופאנה, ובתואנה של חיפוש אחר "קומוניסטים" רצחו 12 יהודים, וביניהם צעירה אחת.

במאי 1942 שולחה קבוצה של צעירים יהודים למחנה- עבודה בצ'ארני-דונאייץ. ב- 30.8.1942 גורשו יהודי קרושצ'יינקו לנובי-טארג. שוטרים גרמנים, שהגיעו מיישובי הסביבה, התפרצו לדירות היהודים ורצחו במקום יהודים רבים, בעיקר קשישים וחולים. הנותרים הובלו לנובי-טארג, מהם ברגל ומהם בעגלות. גם בדרך לנובי-טארג נמשכו מעשי-הרצח, וגוויות רבות היו פזורות לאורכה. בנובי-טארג היה גורלם של בני קהילת קרושצ'יינקו כגורל היהודים שם: מקצתם הועברו למחנות-עבודה, אך רובם שולחו למחנה-המוות בבלז'ץ.