ד' ניסן ה'תשפ"ב

קרושצ'יינקו Kroscienko

כפר בפולין

מחוז: לבוב

נפה: דוברומיל

אזור: גאליציה המזרחית

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ- 1,486

•  יהודים בשנת 1941: כ- 241

 

תולדות הקהילה:

כללי

כיישוב כפרי השתייכה קרושצ'יינקו עד אמצע המאה ה- 18 לאחוזות המלכותיות שבגליל פשמישל. משנות ה- 70 לאותה מאה היתה קרושצ'יינקו בבעלות פרטית של האצולה. בשנות ה- 80 למאה ה- 19 הועבר דרך קרושצ'יינקו קו מסילת-הברזל. קרושצ'יינקו היתה בעת ההיא למרכז חשוב של סחר עצים מהסביבה ההררית השופעת יערות. היישוב היהודי הכפרי התפתח כנראה בסוף המאה ה- 19, וב- 1921 הגיע מספר תושבי קרושצ'יינקו היהודים ל- 241 נפשות מתוך אוכלוסיה של 1,486 נפשות. עיסוקם של רוב תושבי קרושצ'יינקו לא-יהודים היה בחקלאות. ואולם גם בין יהודי המקום עסקו ב- 1930 11 משפחות (41 נפשות) בחקלאות, וברשותם 225 דונאם אדמה (מהם 142 דונאם פלחה), שני סוסים, 20 ראשי בקר ו- 105 עופות. מקום שני בעיסוקיהם של יהודי קרושצ'יינקו תפס המסחר הסיטוני בעצים, שבו עמדו בתקופה שבין שתי המלחמות בתחרות כבדה בסוחרי עצים לא-יהודים. על חשיבותו של ענף-פרנסה זה תעיד עובדת היקפו: מדי שבוע נשלחו מקרושצ'יינקו 120 קרונות עצים ואל היישוב היו מגיעים סוחרי עצים מרחבי פולין ואף מחוצה לה. מספר יהודים עסקו במסחר זעיר וברוכלות בכפרים. מאחר שקרושצ'יינקו היתה מקום מושב קיט לאדמו"רי בית בלאז'וב, מצאו מספר יהודים את פרנסתם מן השירותים לחסידים שבאו לבקר את רבם בחודשי הקיץ. ביישוב נמצא בית-תפילה (מניין) וכן בית- מדרש צמוד לבית-הקייטנה של האדמו"ר הבלאז'ובאי. בתחילת המאה ה- 20 מוזכר ר' נחום בוימל כאב"ד קרושצ'יינקו. בין שתי מלחמות-העולם פעלו בקרושצ'יינקו ארגונים ציוניים: בית יהודה, קן השומר הצעיר וסניף של הרביזיוניסטים. לקונגרס הציוני ב- 1925 נמכרו 30 שקלים וב- 1931 נתנו 68 השוקלים את קולותיהם: 52 - לציונים כלליים, 9 - להתאחדות ו- 7 קולות לרביזיוניסטים. אין בידנו נתונים על גורלו של ישוב יהודי זעיר זה בתקופת מלחמת-העולם השנייה. יתכן שהקהילה הושמדה ביולי 1942 במקום, או שבניה הובאו - כשארית היהודים ממקומות אחרים בסביבה - אל העיר הסמוכה דוברומיל, שבה נערכה ב- 29.7.1942 אקציית-חיסול והיהודים שולחו אל מחנה-ההשמדה בבלז'ץ