ו' ניסן ה'תשפ"ב

קרחוביצה KRECHOWICE

כפר בפולין

מחוז: סטאניסלאבוב

נפה: דולינה

אזור: גאליציה המזרחית

במרחק 7 ק"מ מהעיירה רוז'ניאטוב

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ- 2,189

•  יהודים בשנת 1941: כ- 175

 

תולדות הקהילה:

כללי

כפר המרוחק מעיר-הנפה 13 ק"מ ו- 7 ק"מ מהעיירה רוז'ניאטוב. בסוף המאה ה- 19 חוברה קרחוביצה אל קו מסילת- הברזל, ובתחנתה הוטענו כלונסאות וקרשים מן המנסרה הגדולה שבברושניוב הסמוכה. בתעודה מ- 1758 מוזכר היהודי לייזר בן מאיר, שחכר מידי בעל האחוזה במקום את הפונדק, משרפת-היי"ש ומבשלת הבירה, ושילם דמי-חכירה 600 זהובים. ב- 1921 היה מספר יהודי קרחוביצה 175 מתוך 2,189 כלל תושבי הכפר. עיקר פרנסתם של היהודים היה על המסחר הזעיר, הרוכלות ושירותי המלאכה שניתנו לפועלי המנסרה שבברושניוב. לא מעטים מן המפרנסים עבדו כפועלים וכפקידים במנסרה. בקרחוביצה היה מניין בבית השוחט, שהיה גם הפוסק בענייני כף וקדרה. את מתיהם קברו יהודי קרחוביצה ברוז'ניאטוב. ב- 1897 הוקמה במקום אגודה ציונית בשם ציון, וב- 1923 נמסר על הקמת סניף התאחדות. על גורל היהודים בכפר קרחוביצה במלחמת-העולם השנייה אין לנו ידיעות. אם אמנם הם ניצלו מן הפרעות שפרעו האוקראינים בכפרי האיזור, כשפרצה המלחמה בין גרמניה וברית-המועצות, יש לשער כי כלייתו של ישוב קטן זה על-ידי הגרמנים באה בקיץ 1942: יהודי קרחוביצה נעקרו בוודאי לדולינה אפשר( שלאחר ריכוז הקודם בוטאינ'זורב), ושם נרצחו במהלך האקציה, שהיתה בעיר זו בימים האחרונים של יולי או בראשית אוגוסט 1942