ד' ניסן ה'תשפ"ב

קריינו KRAJNO

כפר בפולין

מחוז: קיילצה

נפה: קיילצה

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

 

תולדות הקהילה:

כללי

עד סוף המאה ה-18 היה הכפר ק' רכוש הכנסייה ועמד תחת פיקוח הבישופות של קרקוב. מסיבה זו נאסרה ישיבת יהודים בו במשך מאות בשנים. נראה שהיהודים הראשונים התיישבו במקום בשלהי המאה ה-19. כמו בכפרים אחרים במחוז התפרנסו גם יהודי ק' ממלאכה ומרוכלות.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ישבו בק' רק 5 משפחות יהודיות. ככל הידוע הן המשיכו להתגורר בבתיהן ולעסוק במלאכותיהן באין מפריע קרוב לשלוש שנים. בסתיו 1942, כשיהודי המחוז גורשו למחנות השמדה, הועברו גם יהודי ק' לעיירה בודזנטין ויחד עם יהודי המקום שולחו לטרבלינקה.