ה' ניסן ה'תשפ"ב

קרימנו KRYMNO

כפר בפולין

נפה: קובל

אזור: ווהלין ופוליסיה

כ - 25 ק"מ מדרום מערב לראטנה, על שפת האגם דטמשניה

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ- 2,698

 

תולדות הקהילה:

כפר בנפת קובל. הכפר קרימנו שוכן על שפת האגם דומשניה, כ- 25 ק"מ מדרום-מערב לראטנה. במרחק 6 ק"מ מן הכפר יש תחנת- רכבת על המסילה קובל-בריסק, הנושאת את שם הכפר. קרימנו היא כפר עתיק בתחום הסטרוסטה של ראטנה. בראשית המאה ה- 20 ישבו בו 2,698 תושבים, וביניהם גם יהודים. בשנת 1920 ערכו הבלחובצים שני פוגרומים ביהודי הכפר ורצחו 68 יהודים. בין שתי מלחמות העולם התגוררו כאן בערך 70 משפחות יהודיות ובכפר היו בית-מדרש ומקווה. היהודים התפרנסו בעיקר ממסחר, אבל גם ייצאו תוצרת חקלאית למרכז פולין. בבחירות לקונגרס הציוני הכ', שנערכו ביולי 1937, השתתפו 35 איש: 26 נתנו את קולם לרשימת ארץ-ישראל העובדת, 5 לציונים הכלליים ו- 4 למזרחי. בתקופת השואה הוחזקו יהודי קרימנו במקום עד סתיו 1942. אז הוציאו אותם שוטרים אוקראינים לבורות והם נורו שם למוות.