ה' ניסן ה'תשפ"ב

קריניצה זדרוי KRYNICA ZDROJ

כפר בפולין

מחוז: קראקוב

נפה: נובי סונץ'

אזור: גאליציה המערבית ושלזיה

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ-2,341

•  יהודים בשנת 1941: כ-1,023

 

תולדות הקהילה:

טקסט 1

בתחילת המלחמה בספטמבר 1939 נמלטו רבים מיהודי קריניצה מן המקום, מקצתם לעבר הגבול ההונגרי, והאחרים מזרחה לגאליציה המזרחית, במטרה להגיע אל גבול רומניה. אולם בשל התקרבותם המהירה של הגרמנים רוב הנמלטים לא הרחיקו לכת ושבו לקריניצה. קבוצה אחת של פליטי קריניצה מצאה מקלט זמני בדינוב, אך גם הם חזרו תוך כמה שבועות לקריניצה. עם כניסת הגרמנים הוטלו על יהודי קריניצה גזירות של עבודות- כפייה, קונטריבוציות והגבלות תנועה. כבר באמצע 1940 הופצו ידיעות, כי בשל קרבת היישוב אל הגבול ובגלל היותו מרכז מרפא חשוב - יפונו היהודים מן המקום. כדי לבטל, או לפחות לדחות את גזירת הגירוש, ניסו אנשי היודנראט לשחד את השלטונות הגרמניים במחוז, אולם הדבר עלה בידיהם רק בחלקו. בנובמבר 1940 באה הוראת הגירוש. היהודים נצטוו להתייצב עם מטלטליהם בכיכר. אחדים ניסו להסתתר, אך בסופו של דבר גם הם הצטרפו אל המרוכזים בכיכר. לאחר בדיקת הנוכחים גורשו כל יהודי קריניצה. רובם הובלו לנובי-סונץ' ולגריבוב ומקצתם התפזרו בישובים אחרים בסביבות נובי-סונץ'. ליהודי קריניצה זומן אותו גורל שפקד את הקהילות היהודיות שם.