ה' ניסן ה'תשפ"ב

קריצ'ילסק KRYCZYLSK

כפר בפולין

נפה: סארני

אזור: ווהלין ופוליסיה

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ - 100

 

תולדות הקהילה:

כללי

כפר גדול בנפת סארני. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקריצ'ילסק 100 יהודים. בתקופת השואה הועברו יהודי קריצ'ילסק לגטו בסטפן ושם נספו יחד עם יהודי המקום.