ו' ניסן ה'תשפ"ב

קרפילובקה KARPILOWKA

כפר בפולין

נפה: סארני

אזור: ווהלין ופוליסיה

20 ק"מ מצפון מזרח לסארני

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ - 1,140

•  יהודים בשנת 1941: כ - 100

 

תולדות הקהילה:

 

כפר בנפת סארני, בערך 20 ק"מ מצפון-מזרח לסארני. בראשית המאה ה- 20 היו בקרפילובקה 926 תושבים, וביניהם 7 משפחות יהודיות. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקרפילובקה 92 יהודים בתוך אוכלוסייה של 1,410 תושבים. עד השואה עלה מספר היהודים על 100. בתקופת השואה הועברו יהודי קרפילובקה לגטו סארני ונספו שם.