ה' ניסן ה'תשפ"ב

קרשניצ'ין KRASNICZYN

כפר בפולין

מחוז: לובלין

נפה: קרסניסטב

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

 

תולדות הקהילה:

 

במאה ה-15 היתה ק' כפר פרטי בבעלותם של אצילים פולנים. לקראת אמצע המאה ה-16 הוענקו לה זכויות עיר. בשנת 1564 נמנו בה 21 בתים ו-105 תושבים. בשנת 1810 הגיע מספר הבתים בק' ל-73 ומספר תושביה - ל- 448, אבל עם השנים לא גדלה אוכלוסייתה אלא דווקא התמעטה. בשנת 1822 נותרו במקום רק 216 תושבים ו-44 בתים, ומשום שהיתה יישוב קטן ונחשל נשללו ממנה בשנה ההיא זכויות העיר שניתנו לה בעבר והיא חזרה להיות כפר. ענפי הפרנסה היחידים בק' היו המסחר הזעיר והמלאכה. עד לשנות ה-20 של המאה ה-20 לא הוקמו בה מפעלי תעשייה מכל סוג שהוא.

הידיעות הראשונות על יהודים תושבי ק' הן משנת 1618. ק' נזכרת שוב ברשימות משנת 1769 של מקומות יישוב שתושביהם היהודים שילמו מס גולגולת.

בשנים שבין שתי מלחמות העולם ישבו בק' כ-120 משפחות יהודיות. רוב היהודים התפרנסו גם בתקופה זו ממסחר זעיר וממלאכה. במקום היו אז 30 חנויות, כולן בבעלות יהודים, ומפעל קטן לייצור רהיטים, אף הוא של יהודים. בשנת 1929 פרצה בק' שרפה גדולה שכילתה יותר ממחצית בתיהם של היהודים.

לקהילה היה בית-כנסת. מבין רבני ק' ידועים לנו בשמותיהם ר' אברהם ב"ר אליקים, ר' מרדכי צברונקימן (ב-1900) ואחריו ר' נפתלי רוטשטיין. בשנים 1927-1937 כיהן בה הרב ר' שמואל אסלקה.

בשנת 1933 נוסדה בק' חברת "ביקור חולים", שסייעה לחולים חסרי אמצעים בתרופות ובמימון טיפול רפואי. באותה העת לערך הוקמה גם "קופת גמילות חסדים", שהעניקה לסוחרים זעירים ולבעלי מלאכה הלוואות קטנות ללא ריבית.

מספרם הקטן של יהודי ק' כמו גם מצוקתם הכלכלית הקשו עליהם לפתח פעילות חברתית וציונית של ממש. מזמן לזמן התקיימו במקום הרצאות בענייני דיומא ונפתחו חוגים לעברית. מן הידיעות המקוטעות על חיי היהודים בק' שהתפרסמו בעיתוני הזמן ניתן ללמוד שקיימו אורח חיים דתי.

הגרמנים כבשו את ק' באמצע ספטמבר 1939; בתחילת אוקטובר 1939 נאלצו למסור אותה לידי הסובייטים, על-פי הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, אבל כעבור זמן מה, כשהנהר בוג נקבע כקו הגבול בין אזורי הכיבוש של גרמניה ושל ברית-המועצות בפולין, נסוגו הסובייטים, והגרמנים שבו לק' בשנית.

בתקופה הראשונה לכיבוש סבלו יהודי ק' פחות מאחיהם במקומות אחרים ולא הוטלו עליהם הגבלות קשות. הם המשיכו להתגורר בבתיהם ולעבוד לפרנסתם, למעט בימים שבהם חויבו לעבור בשירות הגרמנים. בשנת 1940 נשלחה קבוצה קטנה של צעירים בני המקום למחנות עבודה באזור לובלין.

בעקבות הפלישה הגרמנית לברית-המועצות בקיץ 1941, החלו לזרום לק' קבוצות גדולות של פליטים יהודים. במרס 1942 באו כ-500 יהודים מצ'כוסלובקיה, ובאפריל 1942 הגיעה קבוצה גדולה של מגורשים יהודים משטחי מערב פולין שסופחו לרייך. בתקופה זו הוקם בק' גטו. הצפיפות בו היתה רבה וגם המחסור במזון החמיר מאוד. ערב הגירושים מק' למחנות השמדה היו בגטו ק' כ-2,000 יהודים.

באחד מימי יוני 1942 כיתרו את הגטו אנשי ס"ס ויחידה של כוח עזר אוקראיני. היהודים רוכזו בכיכר השוק ומשם הובלו לתחנת-הרכבת והוסעו למחנה ההשמדה בלז'ץ.