ה' ניסן ה'תשפ"ב

קשיבקה KASZOWKA

עיירה בפולין

נפה: קובל

אזור: ווהלין ופוליסיה

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ- 15

 

תולדות הקהילה:

 

עיירה בנפת קובל. קשיבקה היא יישוב עתיק. יהודים ישבו בו עוד לפני גזירות ת"ח ות"ט. בשנת 1653, לאחר הפגיעות שנפגעו היהודים מן קוזאקים ומבני בריתם הטטרים עדיין נמנו בקשיבקה 5 בתים של יהודים. עם הזמן התאושש היישוב היהודי ובהתוועדות גליל ווהלין, שנערכה בהורוכוב בינואר 1700, הוטל על קהילת קשיבקה, שהיתה כפופה אז לקהילה הראשית לוצק, מס גולגולת בסכום של 650 זהובים. היה זה סכום מן הגבוהים והוא מעיד על כך שהיתה במקום אוכלוסייה יהודית של כמה מאות נפש. בשנת 1784 נמנו בקשיבקה 11 בתים של יהודים ו- 30 נפשות שנפקדו. למעשה היה מספר היהודים גדול יותר. בשנת 1787 היו בקשיבקה 16 בתים ו- 37 יהודים; יחד עם יישובי הסביבב נפקדו אז 120 יהודים. בסוף המאה ה- 19 ישבו בקשיבקה פחות מ- 500 יהודים. באמצע המאה ה- 18 ישב בקשיבקה ר' מיכל, מייסד שושלת האדמו"רים מקשיבקה. בתו נישאה לר' יצחק שפירא מנסכיז', שהיה אדמו"ר ידוע משושלת אדמו"רי נסכיז' והתפרסם כבעל מופת. אולם שושלת קשיבקה נשארה בלתי- ידועה בווהלין ובין שתי מלחמות העולם ישבו הרבנים שלה ברובנה. שם היה להם קלויז משלהם. כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה וממלחמת האזרחים התרוקנה העיירה מיהודיה. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בה רק 15 יהודים. היישוב עצמו הורד למעמד של מועצה כפרית. על גורל יהודי קשיבקה בתקופת השואה ידוע, שבינואר 1943 רצחה המשטרה האוקראינית המקומית את 20 היהודים האחרונים בקשיבקה