י"ד תשרי ה'תשפ"ב

קשצ'ונוב KRZCZONOW

קהילה בפולין