ה' ניסן ה'תשפ"ב

אוסטרון USTRON

עיירה בפולין
מחוז: שלזיה
נפה: ביילסקו
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-3,998
• יהודים בשנת 1941: כ-125

תולדות הקהילה:
כללי
אוסטרון מוזכרת לראשונה ב- 1305 כאחוזה בבעלות הבישופות. ב- 1776 נתגלו בסביבות המקום עפרות-ברזל שהיוו בסיס לתעשיית ברזל ומוצריו. תעשייה זו גדלה במידה ניכרת לקראת שנת 1772, שבה נבנו כור ונפחיה גדולה. יחד עם מפעלים גדולים בסביבה יוצרו 360 טון ברזל גולמי. מפעלי הפלדה באוסטרון העסיקו 348 פועלים. ב- 1846 הוקם מפעל לעירגול פלדה, בנוסף לבתי-המלאכה שייצרו צירים לגלגלים, דוודים מברזל וכיו"ב. היקף המפעלים גדל וב- 1880 הגיע מספר המועסקים הכללי בתעשייה זו כדי 900 פועלים. על-פי מיפקד לשכת המסחר מ- 1885, התפרנסו ממסחר ומלאכה שלא היו קשורים בתעשיית הפלדה רק 75 מאזרחי העיירה. בנוסף לכך היתה אוסטרון מקום מבוקש של קייט ומרפא על-שום תנאי האקלים ההררי שלה. על היישוב היהודי באוסטרון יש בידינו ידיעות מועטות. כנראה שהיה במקום, כל זמן קיומו של היישוב, שו"ב שפסק גם בענייני "כף וקדירה". יהודי המקום עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. ב- 1902 נבנה בית-הכנסת המקומי, וב- 1927 חגגו את יובל ה- 25 לקיומו במעמד נציגי השלטון הפולני והכנסייה הקאתולית. במקום פעלו ארגון הנוער "עקיבא" וכן ארגון הנשים הציוניות ויצ"ו. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1931 זכו "הציונים הכלליים" בכל 36 קולות הבוחרים, אף כי גם מפלגות אחרות, כגון "המזרחי" ו"גוש ארץ-ישראל העובדת" השתתפו בבחירות אלו. המתיחות בקהילה קטנה זו הורגשה כבר באוגוסט 1939 בגלל קרבתה אל הגבול. כמה צעירים גוייסו לשורות הצבא הפולני. משפחות אחדות עזבו את המקום עוד לפני פרוץ המלחמה, ואחרים מיד עם תחילתה ב- 1.9.39. הפליטים הללו לא הרחיקו לכת בשל התקדמות מהירה של הצבא הגרמני. ימי הכיבוש הראשונים עמדו בסימן של חטיפות לעבודות-כפייה והחרמת הרכוש, בדומה למצב בקהילות אחרות בסביבה. בשנים 1940- 1941 פחת מספר יהודי אוסטרון והם התפזרו בקהילות יהודיות גדולות יותר באזור. אין לנו ידיעות על מועד מדוייק של חיסולם הסופי של יהודי אוסטרון, אך כנראה שהם גורשו בקיץ 1942 לאחד הגיטאות הגדולים באזור, ומשם לאושוויץ ולמחנות-העבודה בשלזיה.

עדויות
http://www.zchor.org/birenbaum/opinion.htm

http://www.sztetl.org.pl/he/city/ustron/

קישור לעיריה המקומית
http://www.ustron.pl

http://www.olzanet.pl/?idg=22&act=info