ד' ניסן ה'תשפ"ב

נאדאז'ין NADARZYN

ישוב עירוני בפולין
מחוז: וארשה
נפה: בלונייה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,282

·  יהודים בשנת 1941: כ-431

תולדות הקהילה:
 

הידיעות הראשונות על נאדאז'ין הן מן המאה ה- 15. הכפר היה שייך אז למשפחת האצילים נאדאז'ינסקי. בשנת 1453 קיבל הכפר נאדאז'ין מנסיך מאזוביה בולסלאב הרביעי מעמד של יישוב עירוני. זכויות אלה אושרו בידי מלכי פולין זיגמונט הראשון (בשנת 1529), זיגמונט אוגוסט (בשנת 1559), יאן השלישי סובייסקי (בשנת 1682), אוגוסט השני הסאכסוני בשנת( 1698) וסטאניסלאב אוגוסט פוניאטובסקי (בשנת 1769). לאחר חלוקתה השלישית של פולין, בשנת 1795, היתה נאדאז'ין נתונה לשלטונה של פרוסיה. בשנת 1807 נכללה נאדאז'ין בנסיכות וארשה ומשנת 1815 ועד מלחמת העולם הראשונה היתה בתחום מלכות פולין הקונגרסאית. בזמן מלחמת העולם הראשונה נכבשה העיירה בידי יחידות הצבא הגרמני ששהו בה עד שנסוגו בשנת 1918. אין בידינו ידיעות מדויקות על תחילת היישוב היהודי בנאדאז'ין. כנראה שראשיתו במחצית הראשונה של המאה ה- 16. בנאדאז'ין היה בית עלמין עתיק ובו נשתמרו גם מצבות של יהודים מעיירות שבסביבה. בין אלה היו מצבות של יהודי וארשה שנקברו שם כאשר בעיר הבירה עדיין לא היתה קהילה יהודית רשמית. במשך שנים רבות, עד שנת 1904, השתייכה לקהילת נאדאז'ין גם קהילת פרושקוב. זמן מה היתה שייכת אליה גם קהילת פיאסצ'נו. ראשוני המתיישבים היהודיים בנאדאז'ין עסקו במסחר זעיר ובמלאכה; אחדים מהם עסקו בחכירת המסים העירוניים או בייצור ושיווק של משקאות חריפים. בין בעלי המלאכה היו חייטים, סנדלרים, פחחים ואופים. עם הזמן הלך וגדל מספר היהודים במקום, שכן לא הוטלו שום הגבלות על מגוריהם ועל עיסוקם. בשנת 1902 פרצה בנאדאז'ין דליקה ובתים רבים שהיו בנויים מעץ עלו באש; בתוכם היה גם בית המדרש הישן. רבים מיהודי המקום שניזוקו מן הדליקה עזבו את העיירה ועברו לגור בווארשה. מספר התושבים היהודיים בנאדאז'ין קטן בשנות מלחמת העולם הראשונה בעקבות גירושם של רבים מהם, בתחילת המלחמה, בפקודת שלטונות הצבא הרוסי. בשנת 1916, בתקופת הכיבוש הגרמני, הוקם בעיירה ועד לנזקקים ונפתח בית-ספר שלמדו בו 30 ילדים בערך. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התגוררו בנאדאז'ין כ- 100 משפחות יהודיות והן התפרנסו ממסחר וממלאכה. באותה תקופה הוקמו במקום סניף של הציונים הכלליים (בשנת 1918) ושל הרוויזיוניסטים. בנאדאז'ין הוקמו גם ספרייה ומועדון של הציונים. בעיירה היה גם סניף של "אגודת ישראל". נאדאז'ין הופצצה בידי הגרמנים בימים הראשונים של ספטמבר 1939 והעיירה נחרבה כמעט כליל. רוב יהודי המקום ברחו לווארשה. אחרי כיבוש העיירה בידי יחידות הצבא הגרמני נאסרו כ- 60 יהודים שנשארו במקום והוצאו להורג. כעבור כמה ימים חזרו לנאדאז'ין הפליטים היהודיים שברחו לווארשה. הם אספו את גוויות הנרצחים והביאו אותן לקבר ישראל. הגרמנים מינו יודנראט שתפקידו העיקרי היה למלא את כל דרישותיהם. בשנת 1940 גירשו הגרמנים את יהודי נאדאז'ין לגרודז'יסק ואחרי שחוסל הגטו שם גורשו היהודים לגטו וארשה. גורלם של יהודי נאדאז'ין היה כגורל כל היהודים בגטו וארשה. הם הובאו למחנה ההשמדה טרבלינקה.