ה' ניסן ה'תשפ"ב

נאוואריה NAWARIA

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: לבוב
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,084

·  יהודים בשנת 1941: כ- 340

תולדות הקהילה:
 

היישוב נאוואריה נקרא גם גלינה-נאוואריה, על שם תחנת- הרכבת הנמצאת 3 ק"מ מנאוואריה, ליד הכפר גלינה. על הכפר נאוואריה נמסר בתעודות מ- 1627 והוא היה אז בבעלות האצולה. ב- 1758 התיר המלך לקיים בנאוואריה 9 ירידים לשנה, ובכך הוענק לה מעין מעמד של ישוב עירוני. נאוואריה מרוחקת 15 ק"מ מלבוב. במחצית השנייה של המאה ה- 19 היה קיים בה בית חרושת לנייר. על ראשוני היהודים בכפר נאוואריה נמסר בתעודות מ- 1629. במחצית השנייה של המאה ה- 18 היה בנאוואריה ישוב יהודי קטן המסונף לקהילת לבוב; תושבי נאוואריה היהודים שילמו מס-גולגולת במסגרת קהילת לבוב. בגלל קירבתה לקהילה יהודית גדולה ובשל חוסר מקורות-פרנסה לא גדל היישוב היהודי בנאוואריה, ומעולם לא עלה על 40- 50 משפחות. פרנסתם של יהודי נאוואריה היתה על מסחר זעיר, ובעיקר רוכלות בכפרים ושיווק התוצרת החקלאית בלבוב; יחידים עסקו במלאכה. במחצית השנייה של המאה ה- 19 אורגנה הקהילה ולה רב משלה. בשנות ה- 60- 80 למאה ה- 19 בערך כיהן כרבה של נאוואריה ר' אפרים-דוד לנגבויר, שעבר אחר-כך להוסאקוב. ממנו קיבל ר' אהרן שמלנר. בסוף המאה התיישב בנאוואריה ר' נפתלי, בנו של האדמו"ר הבלזאי ר' יהושע רוקח. הוא כיהן בכתר הרבנות והאדמו"רות גם יחד במקום. את כסאו ירש בנו, ר' פנחס רוקח, ששירת בקודש עד תקופת השואה, בה נספה. בשנות ה- 30 למאה ה- 20 התקיימה בנאוואריה קופת גמילות חסדים שנתנה ב- 1934- 1935 6 הלוואות על סך כולל של 305 זלוטי. ב- 1935 נמסר על קיום קן הנוער הציוני. אין בידנו ידיעות על גורלם של יהודי נאוואריה בימי מלחמת- העולם השנייה. לא מן הנמנע, שלאחר נסיגת הצבא האדום מן האיזור בסוף יוני 1941 ולאחר שנאוואריה נכבשה בידי הגרמנים והאוקראינים המקומיים פרעו ביהודי הסביבה - נפגעו גם יהודי נאוואריה. ייתכן שכבר באותם הימים היו קרבנות בנפש, ואחרים נמלטו אולי על נפשם ליישובים יהודים גדולים יותר. אם אמנם נשארו יהודים לגור בנאוואריה בימי הכיבוש הנאצי, קרוב לוודאי שהושמדו בקיץ או בסתיו 1942, כשגל הרציחות ההמוניות והשילוחים למחנה-ההשמדה בבלז'ץ פקד את האיזור כולו.