ד' ניסן ה'תשפ"ב

נובה מיאסטו Nowe Miasto

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לבוב
נפה: דוברומיל
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 794

·  יהודים בשנת 1941: כ- 259

תולדות הקהילה:
 

נובה מיאסטו, יישוב עירוני בבעלות פרטית של האצולה, מוזכר לראשונה ב- 1433. עד 1648 נקרא בשם ביבלו. ב- 1498 נהרס היישוב בידי מושל ואלאכיה סטפאן, וב- 1648 הרסוהו שוב הקוזאקים וטבחו את תושביו; דמם הנשפך הכתים את הכנסייה בעליית הגג שבה מצאו מפלט, ועוד ב- 1725 נהגו להראות את הכתמים כזכר לטבח הנורא. בסוף המאה ה- 18 ובמשך המאה ה- 19 שוקם היישוב אולם רוב תושביו, בעיקר בעיבורי העיירה, עסקו בחקלאות. בשנות ה- 70 לאותה מאה חוברה העיר לקו מסילת- הברזל פשמישל-לופקוב. ראשוני היהודים בנובה מיאסטו מוזכרים ב- 1634. בגזירות ת"ח ות"ט נמחק כנראה כליל היישוב היהודי. הוא שוקם במאה ה- 19, אולם עד לאחרית קיומו לא היו בו יותר מעשרות משפחות. פרנסתם של ראשוני המתיישבים היהודים היתה כרוכה בחכירה ובשירותי מסחר ומלאכה לאחוזות האצולה שבסביבה ולבעלי העיר (במאה ה- 19 היו אלה אצילים למשפחת הרוזנים קראשיצקי). וכך באשר לראשוני המשתקמים במאה ה- 19. בשלהי אותה מאה ובמאה ה- 20 התפרנסו רובם ממסחר זעיר ומרוכלות, ומיעוטם ממלאכה וחקלאות. בשל דלות מקורות הפרנסה הלך ונידלדל היישוב וקטן בתקופה ההיא. על מנת לעמוד בקשיי הפרנסה הקימו תושבי העיירה (כנראה בעזרת בני-עירם בארצות-הברית) קופת גמ"ח; בשנות ה- 30 נסתייעו בקופה זו כמעט כל המפרנסים. ב- 1934 נתנה הקופה 98 הלוואות על סך כולל של 4,480 זלוטי, ב- 1935 - 108 הלוואות על סך 10,955 זלוטי וב- 1937 - 97 הלוואות על-סך של 12,055. הרכב הלווים ב- 1937 לפי ענפי פרנסתם היה כלהלן: 9 בעלי-מלאכה, 45 סוחרים זעירים ורוכלים, 7 חקלאים. קהילה מאורגנת עצמאית היתה בנובה מיאסטו במחצית השנייה של המאה ה- 19, ולה רב משלה. למן שנות ה- 70 ועד 1896 כיהן כנראה בקודש ר' שלום הכהן יוללס ב"ר אורי מסאמבור. מנובה מיאסטו עבר הלה לכהן במושציסקה וב- 1906 היה אב"ד בסטרי. משם עלה לארץ-ישראל ובה נפטר ב- 1925. עם רבני המקום נמנה גם ר' יהושע וידרקרר, שכיהן בנובה מיאסטו בשנים 1911- 1916 ולאחר-מכן נבחר כראב"ד בפשמישל. הוא חיבר את הספר "חידושי מהרי"וו (לשולחן ערוך, אורח חיים) וכן את ספר "חלקת יהושע" (למסכת נזיקין, בבא מציעא). הרב יהושע ובני ביתו נספו בתקופת השואה בפשמישל. בשנים שבין שתי המלחמות כיהן כרבה של נובה מיאסטו ר' מנחם-מנדל הגר ב"ר דוד אליעזר. ב- 1927 השתתף הלה בכנס המזרחי בלבוב ונבחר אף להנהגת המזרחי בגאליציה המזרחית. ב- 1922 הוקם בנובה מיאסטו סניף המזרחי, ובשנות ה- 30 היה קיים בה קן השומר הצעיר ובו כ- 20 חברים. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1931 ניתנו קולותיהם של השוקלים בנובה מיאסטו לרשימות אלו: הציונים הכלליים - 4, המזרחי - 3, התאחדות - 22 והרביזיוניסטים - 6. אין בידנו ידיעות על גורל ישוב יהודי זעיר זה בימי מלחמת-העולם השנייה. בתקופה שבין ספטמבר 1939 עד ליוני 1941 היתה נובה מיאסטו נתונה לשלטון הסובייטי. משפרצה המלחמה בין גרמניה לברית-המועצות, כבשו הגרמנים את העיירה ב- 28.6.1941 והיא נכללה במרוצת הזמן בדיסטריקט קראקוב, נפת פשמישל. קרוב לוודאי, שהיישוב היהודי בנובה מיאסטו הושמד בפרק-הזמן בין 27.7 ל- 3.8 של שנת 1942, שכן היה זה מועד-העקירה של היהודים מכל נפת פשמישל וריכוזם בכמה מקומות-איסוף בנפה, ובמיוחד בגיטו פשמישל. מנקודות-ריכוז אלו שולחו רובם אל מחנה-ההשמדה בבלז'ץ.