ו' ניסן ה'תשפ"ב

נובה שיולו Nowe Siolo

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: לובאצ'וב

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 125 יהודים. על גורלו של היישוב היהודי בנובה שיולו קיימות כמה סברות. יתכן שהיהודים ברחו בספטמבר-אוקטובר 1939 מפני הגרמנים דרך הגבול הסמוך לשטחי השלטון הסובייטי. אם אמנם נשארו יהודים במקום, יש להניח שחיסול היישוב על-ידי הגרמנים חל בקיץ-סתיו 1942 ושהיהודים גורשו אז ללובאצ'וב ומשם למחנה- ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה. אפשר גם שחלק מיהודי נובה שיולו נכלאו ב- 1940 באחד ממחנות- העבודה הרבים שבאיזור.