ל' ניסן ה'תשפ"א

נובויילנה NOWOJELNIA

קהילה בפולין