ח' אייר ה'תשפ"א

אוסטרליץ SLAKOV

קהילה בפולין
KRAKOV
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 29