ה' ניסן ה'תשפ"ב

אוסטרליץ SLAKOV

קהילה בפולין
KRAKOV
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 29