ד' ניסן ה'תשפ"ב

נובי דבור NOWY DWOR

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: וארשה