ל' ניסן ה'תשפ"א

נובי דבור NOWY DWOR

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: וארשה