ה' ניסן ה'תשפ"ב

אוסטששוב OSTRZESZOW

עיר בפולין
מחוז: פוזנן
נפה: קמפנו
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: 2,979
• יהודים בשנת 1941: כ-122

תולדות הקהילה:
כללי
א' נזכרת לראשונה במסמכים משנת 1283 כיישוב כפרי ובו מבצר. במאה ה-14 בימיו של מלך פולין לודוויג ההונגרי, קיבלה א' מעמד של עיר על-פי החוקה המגדבורגית והיתר לקיים שני ירידים שנתיים. צעד זה סייע להתפתחותה המהירה של א', אך ב-1456 פרצה בה דלקה גדולה וכמעט כל בתיה היו למאכולת אש. מלך פולין קז'ימייז' יאגלו פטר אז את תושבי העיר מתשלום מסים למשך 10 שנים והעניק להם פרייוילגיה לסחור במלח. תהליך שיקומה של א' היה ממושך ונקטע במאה ה-17 עם כיבושה בידי השוודים. הכובשים הציתו את א' ו-141 מתוד 188 הבתים בעיר עלו באש. אחרי השרפה ההיא פרצה בא' גם מגפת דבר, שהפילה חללים רבים. בשנת 1793, בעקבות חלוקתה השנייה של פולין, סופחה א' לפרוסיה. אוכלוסייתה אמנם היתה קטנה בעת ההיא, אך השלטונות הפרוסיים עודדו את התפתחותה. בשנת 1811 כבר מנתה א' 1,400 תושבים בקירוב. בשנים 1815-1807 נכללה א' ב"נסיכות ורשה", ואחרי קונגרס וינה בשנת 1815 חזרה לריבונותה של פרוסיה. במרוצת המאה ה-19 התפתחה בא' מלאכת הקרמיקה, ובמבואותיה הוקמו מפעלים לחיתוך ברזל ולייצור נייר. מסילת ברזל החדשה לפוזנן ולקטוביצה שעברה ליד א' נתנה דחיפה חשובה לתעשיית הקרמיקה המקומית.
בעקבות הסכמי השלום שנחתמו בוורסאי בתום מלחמת העולם הראשונה נכללה א' בגבולותיה של מדינת פולין העצמאית. אחרי המלחמה התחדשה בא' הפעילות הכלכלית והוקמו כמה מפעלי תעשייה חדשים - בית- חרושת ללבנים ולאריחי חרסינה, 3 מנסרות, טחנת-קמח ומחלבה גדולה ומשוכללת.
בספטמבר 1939 נכבשה א' בידי הגרמנים. הכובשים גירשו רבים מתושביה הפולנים למחנות עבודה בגרמניה. בא' הוקם מחנה שבויים לקצינים פולנים ונורווגים. ב-1944 לפני נסיגתם מן העיר, רצחו הגרמנים בירי 11 מתושביה הפולנים.
אין בידינו מידע מתועד על ישיבת יהודים בא' לפני 1793, השנה שבה סופחה העיר לפרוסיה. עם זאת משערים שיהודים ישבו שם כבר נאמצע המאה ה-17, עוד לפני מגפת הדבר הגדולה, מה גם שבסוף אותה המאה היתה א' עיר מלכותית ולפיכך לא נאסר על יהודים לשבת בה. יתר על כן, במקום נמצא בית-כנסת עתיק בנוי עץ מאותה התקופה. בשנת 1793, עם הסיפוח לפרוסיה, ישבו בא' 12 יהודים, אך מספרם הלך וגדל במהירות.
יהודי א' עסקו לפרנסתם במסחר זעיר ומלאכה, ורק מקצתם היו סוחרים גדולים, בעיקר סוחרים-סיטונאים בתבואה. גם טחנת הקמח המקומית היתה בבעלות יהודים. במרוצת המאה ה-19 התבססו יהודי א' ורכשו השכלה, ורבים מבני הדור הצעיר יצאו ללמוד באוניברסיטאות בגרמניה. בשלהי המאה ה-19 ובתחילת המאה העשרים היו בא' כמה יהודים בעלי מקצועות חופשיים. בד בבד עם עלייתם הכלכלית גדלה גם מעורבותם של היהודים בחיי הציבור הכללי, ומהם שנבחרו למועצת העיר ולמוסדות ציבור אחרים.
קהילת א' הגיעה לשיא גודלה בשנת 1885 עת מנתה 422 נפשות. היו לה בית-כנסת ובית-עלמין, וגם בית-ספר יסודי, שנוסד עוד ברבע הראשון של המאה ה-19 וב-1824 זכה להכרה ממשלתית. לצד החברה קדישא פעלו בקהילה גם "קופת גמילות חסדים" וכמה חברות צדקה ועזרה נוספות. ב-1901 נוסד סניף מקומי של "האגודה לתולדות עם ישראל וספרותו".
לקראת סוף המאה ה-19 הסתמנה גם בא', כבשאר קהילות ישראל בנסיכות פוזנן, מגמה גוברת של עיור, והקהילה התמעטה והלכה. יעדי ההגירה העיקריים היו ערים גדולות בגרמניה כדוגמת ברלין וברסלאו. בתום מלחמת העולם הראשונה נותרו בא' רק 122 יהודים, ותהליך העזיבה נמשך גם בשנות ה-20 וה-30. בתקופה זו היגרו חלק מיהודי המקום לארצות-הברית ולארצות אמריקה הלטינית, וחלקם עברו לערים אחרות בפולין, בעיקר ללודז' ולסביבתה.
ערב מלחמת העולם השנייה נותרו בעיר רק 14 יהודים; 11 מהם נמלטו ליעד לא ידוע ושלושת הנותרים גורשו בשלהי 1939 ללודז'.

 

http://www.zchor.org/hitachdut/pinkas6.htm

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%99%D7%A2%D7%A8_%D7%A7%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9F

 

קישור לעיריה המקומית

http://www.ostrzeszow.pl/asp/pl_poczatek.asp

 

http://ostrzeszow.org