ה' ניסן ה'תשפ"ב

ניימוביץ' NIEMOWICZ

כפר בפולין
נפה: סארני
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ - 1,411

·  יהודים בשנת 1941: כ - 94

תולדות הקהילה:
כללי

כפר גדול בנפת סארני. ניימוביץ' היא יישוב עתיק, שנמנה במאה ה- 16 עם נחלות המבצר בסטפאן. בראשית המאה ה- 20 התגוררו בו בערך 100 יהודים בתוך 1,411 תושבים והוא שימש מרכז יהודי לאיזור בטרם התפתח היישוב היהודי בסארני. השוחטים והמורים הראשונים בסארני באו מניימוביץ' על-פי המיפקד שנערך בשנת 1921 התגוררו בניימוביץ' 94 יהודים. יש לשער, שמספרם עד 1939 עבר את המאה. הם התפרנסו ממסחר בבקר, מחנוונות וממלאכה. בימי השואה הועברו יהודי ניימוביץ' לגטו סארני ושם נספו