ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין