ח' שבט ה'תשפ"א

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין