ה' ניסן ה'תשפ"ב

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין