כ"ח ניסן ה'תשפ"א

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין