ט"ו תשרי ה'תשפ"ב

ניישטאט NOWE MIASTO

קהילה בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראווה מאזובייצקה