ח' שבט ה'תשפ"א

ניקולאייב MIKOLAJOW N/D

קהילה בפולין