ה' ניסן ה'תשפ"ב

נלנצ'וב NALECZOW

קהילה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: פולאווי
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
כללי

נ' נזכרת לראשונה בתעודות מן המאה ה-18 כחווה בבעלות משפחת האצילים מלכובסקי. במאה ה-19 התגלו במקום מעיינות מרפא, והיישוב התפתח כמקום נופש ומרפא. לקראת סוף המאה הזאת הוקם במקום בית-הבראה גדול שהיה בו מקום לאלף מבריאים, והנופשים נהרו לנ' מקרוב ומרחוק ואף מוורשה. בין המבריאים והנופשים היו לא מעט אישים ידועים, ונ' התפרסמה כמקום מפגש לאנשי שם.
בין המתרפאים בנ' היו גם יהודים לא מעטים, ומהם שהחליטו להשתקע במקום ולהתפרנס משירותי נופש ואירוח למיניהם, בפרט למען הנופשים היהודים. בתום מלחמת העולם הראשונה חיו במקום 268 יהודים, וקרוב לוודאי שמספרם גדל בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. רובם התפרנסו ממסחר ומשירותי אירוח למיניהם. היו ביניהם גם רופאים אחדים, שטיפלו בעיקר בנופשים ובמתרפאים.
 

בימי מלחמת העולם השנייה

באמצע ספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את אזור נ', אך בנ' עצמה לא היתה נוכחות קבועה של גרמנים ולא הוקם בה גטו. בשנים הראשונות לכיבוש יכלו אפוא יהודי המקום להמשיך ולהתגורר בבתיהם ולעבוד לפרנסתם.
באביב 1942 הובאו לנ' יותר מ-1,000 פליטים יהודים ממגורשי סלובקיה, רובם מן העיר פיישטאני ומסביבתה. עם בואם לנ' נערכה לפליטים סלקציה שבמהלכה הופרדו גברים ונערים כשירים לעבודה והועברו למחנות עבודה שונים באזור. שאר המגורשים מסלובקיה הועברו מנ' בעגלות וברגל לאופולה (ע"ע).
בנ' היתה תחנת רכבת ולפיכך נבחרה לשמש מקום ריכוז ליהודי האזור לקראת גירושם למחנות השמדה. למקום הובאו יהודים מקורוב, ממרקושוב (ע' ערכיהן) ומעיירות אחרות, ובמאי 1942 גורשו הפליטים יחד עם יהודי המקום המעטים לסוביבור. בנ' הוקם מחנה עבודה קטן שהתקיים עד נובמבר 1943. עבדו בו כ-400 יהודים, חלקם מגורשים מסלובקיה ומאוסטריה, שהועסקו בעיקר בעבודות חקלאיות. עם חיסול המחנה הם הועברו למחנות עבודה אחרים באזור.