ו' ניסן ה'תשפ"ב

סדובנה SADOWNE

קהילה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: ונגרוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: 380

תולדות הקהילה:
 

הכפר ס' שוכן במרחק 4 ק"מ מן הנהר בוג, 12 ק"מ מן העיירה סטוק. משערים שראשוני היהודים התיישבו שם במחצית השנייה של המאה ה-19. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. בתחילה השתייכו יהודי ס' לקהילת סטוק (ע"ע), אבל בתום מלחמת העולם הראשונה הוכרו כקהילה עצמאית שאליה השתייכו גם היהודים בשבעה כפרים סמוכים. במקום הוקם בית-מדרש ונוסדו סניף של ההסתדרות הציונית וכמה חברות לעזרה הדדית - קופת גמ"ח וקופת אשראי קואופרטיבית לסוחרים זעירים ולבעלי מלאכה. ב-1939 מנתה הקהילה 380 נפש. רבה של ס' בשנים 1924-1937 היה ר' ישראל יעקב טופולה.
בתחילת ספטמבר 1939 נכבשה ס' בידי הגרמנים, ויחידה של הוורמאכט נשארה במקום וניהלה את הכפר. בס' הוקם יודנראט בראשותו של יהודי מקומי, פרידמן שמו, והיהודים גויסו לעבודת כפייה ונדרשו לשלם קונטריבוציות לגרמנים.
מצבם של יהודי ס' הורע במיוחד בקיץ 1941, עם פלישת הגרמנים לברית-המועצות. המחסור והרעב הלכו והחריפו, ובקרב היהודים פשטו מחלות ומגפות. בדצמבר 1941 גירשו הגרמנים את יהודי המקום, 265 נפשות, ללוחוב ולמקומות אחרים בסביבה, ומשם הם שולחו בספטמבר 1942 למחנה ההשמדה טרבלינקה.