ה' ניסן ה'תשפ"ב

סדרוביץ SZCZODROHOSZCZE

כפר בפולין
נפה: הורוכוב
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ - 100

תולדות הקהילה:

כפר בנפת קאמין-קושירסק, סמוך לנהר פריפט. בשנת 1921 כאן נמנו 76 יהודים, אך בשנות השלושים גדל מספרם ל- 20 משפחות, היינו 100 נפשות בערך. המפרנסים עסקו בסחר בתוצרת חקלאית. בתקופת השואה הובאו יהודי סדרוביץ' לגטו בראטנה ונספו שם יחד עם יהודי המקום.