ד' ניסן ה'תשפ"ב

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין