ג' אייר ה'תשפ"א

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין