י"ב תשרי ה'תשפ"ב

סובוטניק SUBOTNIKI

קהילה בפולין