ה' ניסן ה'תשפ"ב

סובייניה יז'יורי SOBIENIE JEZIORY

קהילה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: גרבולין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-1400

תולדות הקהילה:
כללי

במשך מאות בשנים היתה ס"י יישוב קטן ודל, ורק בסוף המאה ה-19, לאחר שב-1879 חוברה למסילת הברזל לובלין-ורשה, החלה להתפתח. משנות ה-80 של אותה המאה נערך במקום שוק שבועי לסוסים, שהתפרסם בכל האזור. גם יהודים פקדו אמ שוק הסוסים המקומי, ובשלהי המאה ה-19 כבר נרשמו יהודים כתושבי ס"י. בראשית המאה ה-20 גדל מספרם, וב-1921 היו רוב תושבי המקום יהודים. אחר-כך נעצרה התפתחותו של היישוב ומספר היהודים במקום פחת.
יהודי ס"י התפרנסו בדוחק, בעיקר ממסחר וממלאכה.בימי מלחמת העולם הראשונה היתה המצוקה קשה ובעיירה נפתח מטבח ציבורי לעניים. ב-1926 נוסדה "קופת גמילות חסדים", שסייעה לבעלי מלאכה ולסוחרים זעירים בהלוואות קטנות ללא ריבית. בשנת 1929 נוסד בנק קואופרטיבי.
בימי מלחמת העולם הראשונה ייסדו יהודי ס"י ספרייה, ואחרי המלחמה התפתחה במקום פעילות ציונית. גם "אגודת ישראל" ייסדה סניף בס"י. בשנים 1890-1906 כיהן ברבנות ס"י ר' יעקב יצחק שאביו, ר' משה, היה אדמו"ר בז'לחוב (ע"ע). יורשו בתפקיד היה ר' מרדכי מנחם מנדל, בנו של האדמו"ר ר' שמחה בונם מוורקי, ובשנות ה-20 בא במקומו ר' ישראל אליעזר אשכנזי,בנו של האדמו"ר מקולבייל, שפרסם ב-1930 את ספר הדרשות "מגדנות אליעזר" (נפטר ב-1939 בוורשה).
בספטמבר 1939, עוד בשבוע הראשון למלחמה, נהרו לס"י קבוצות גדולות של פליטים יהודים מן הסביבה וממערב פולין, בהם יהודים מגרבילין (ע"ע) שהופצצה קשה בידי הגרמנים ורוב בתיה עלו באש. ב-1940 באו פליטים נוספים מפילאווה (ע"ע), מוורשה, מפיאסטצ'נה ומגורה-קלוואריה, וב-1941 הגיע מספר היהודים במקום ל-6,000 לערך. בספטמבר 1941 הקימו הגרמנים בס"י גטו ומינו יודנראט. יהודי המקום והפליטים הרבים נדחסו כולם לשטח קטן בצפיפות רבה, וגם המחסור במזון היה קשה. היודנראט נדרש לגייס כמה מאות עובדי כפייה, שנשלחו למחנה עבודה שהוקם באפריל 1941 בכפר וילגה והועסקו בחפירת תעלות לניקוז הוויסלה.מדי שבועות אחדים הוחלפו העובדים באחרים.
בחורף 1941/2 גבר הרעב בגטו והיודנראט פתח מטבח ציבורי לפליטים ולנזקקים מבני המקדם. בינתיים פרצה בגטו מגפת טיפוס שרבים, בעיקר מקרב הפליטים, נספו בה.
בספטמבר 1942, כשיהודי האזור גורשו למחנות השמדה, נבחרה ס"י לשמש מקום ריכוז אזורי ליהודים, ולגטו הובאו יהודים רבים נוספים. ב-2 באוקטובר 1942 כיתרו את הגטו אנשי ס"ס וז'נדרמים גרמנים. היהודים המקומיים והפליטים, כ-8,000 נפש, רוכזו בכיכר השוק, הועלו לרכבת וגורשו לטרבלינקה.