ד' ניסן ה'תשפ"ב

סובליני SOWLINY

כפר בפולין
מחוז: קראקוב
נפה: לימאנובה
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
לימאנובה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,920

·  יהודים בשנת 1941: כ-120

תולדות הקהילה:
כללי

היישוב מוזכר לראשונה בתעודות מ- 1581. בשנות ה- 80 של המאה ה- 19 היו במקום 15 יהודים מתוך כלל 914 התושבים וב- 1921 - 120 יהודים מכלל 1,920 תושבים. בקיץ 1941 ציוו השלטונות הגרמניים על ריכוז יהודי הסביבה בלימאנובה ובמשאנה דולנה. בשל קרבתה של סובליני ללימאנובה מרחק( כ- 4 מ"ק) יש להניח שיהודי סובליני גורשו אז ללימאנובה וגורלם היה כגורל היהודים ביישוב זה.