ד' ניסן ה'תשפ"ב

סווינטה וולה SW. WOLA

עיירה בפולין
נפה: קוסוב פולסקי
אזור: ווהלין ופוליסיה
11 ק"מ ממערב לטלחן
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-615

·  יהודים בשנת 1941: כ-185

תולדות הקהילה:
 

עיירה קטנה, בערך 11 ק"מ ממערב לטלחן. במאה ה- 19 נכללה בנפת פינסק. בין שתי מלחמות העולם נכללה בנפת קוסוב-פולסקי. בעבר היתה זו עיירה פרטית שעברה כמה ידיים: דולסקי, וישנייבייצקי, אוגינסקי ולבסוף פוסלובסקי. ב- 23 בנובמבר 1724 נתן לה המלך אוגוסט השני זכויות מגדבורגיות וזכות לקיים ירידים שבועיים. במחצית השנייה של המאה ה- 19 היו בה 70 בתים ויותר מ- 600 תושבים, שבערך שליש מביניהם היו כנראה יהודים. במיפקד של שנת 1921 נמנו בה 615 תושבים, ובתוכם 185 יהודים. יש לשער, שגורל יהודי סווינטה היה כגורל יהודי טלחן הסמוכה, דהיינו הם נרצחו בראשית הכיבוש הגרמני, באוגוסט 1941, בידי חיילי חטיבת פרשי האס"אס