ה' ניסן ה'תשפ"ב

סולמייזיצ'ה SULMIERZYCE

כפר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראדומסקו
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 990

·  יהודים בשנת 1941: כ-30 משפחות

תולדות הקהילה:
כללי

ב- 1842 התגוררו בכפר סולמייז'יצה 13 משפחות יהודים. החוכר של הכפר, 4 סוחרי תבואה, 4 אופים, 2 סנדלרים, 2 פועלים שכירים. באותה שנה התגוררו בעשרה כפרי הסביבההכפופים לקהילת סולמייז'יצה, ובעיירה בנדקוב- 23 משפחות יהודים, מהם: 2 חוכרים, 2 סוחרי-תבואה, 5 אופים, 5 בורסקים, 6 חייטים, זגג, 4 פועלים שכירים. עד שנות ה- 60 למאה ה- 19 לא השיגה ידה של קהילה קטנה ודלה זו להעסיק רב. רק ב- 1866 מופיעה בתקציב הקהילה משכורתו של הרב: 50 רובל. בשנים 1840- 1860 היו בוועד-הקהילה 3 חברים. ב- 1921 ישבו בכפר סולמייז'יצה בין 1,133 תושבים 157 יהודים, וב"קולוניה" (הישוב המצורף) היו בין 268 תושבים 186 יהודים. הידיעות על חייהם החברתיים-הפוליטיים של היהודים מקוטעות הן. ידוע, כי היתה בסולמייז'יצה הסתדרות ציונים כלליים, ויד קבוצת על-המשמר היתה בה על העליונה. בשנות ה- 30 התנכלו האנטישמים ליהודי סולמייז'יצה. באפריל 1937 נערך בבית-המשפט המחוזי בפיוטרקוב טריבונאלסקי משפטם של 17 מתושבי סולמייז'יצה, שהואשמו בהשתתפות בפרעות ביהודים ביריד, שבמהלכן הוכו למעלה מ- 10 יהודים וכל העגלות של היהודים נהפכו לתוך התעלות. עם פרוץ מלחמת העולם ה- II התגוררו בסולמייז'יצה כ- 30 משפחות יהודים, בין 990 נפש של כלל-האוכלוסים. כעבור זמן קצר חדל ישוב יהודי זה להתקיים, מפני שכל היהודים נמלטו על נפשם (כפי הנראה, נמלטו הרוב אל ראדומסקו).