ה' ניסן ה'תשפ"ב

סולץ SOLEC

קהילה בפולין
56 ק"מ מלובלין
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-898