ה' ניסן ה'תשפ"ב

סוקול SOKUL

עיירה בפולין
נפה: לוצק
אזור: ווהלין ופוליסיה
על שפת הנהר סטיר
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 953

·  יהודים בשנת 1941: כ- 167

תולדות הקהילה:
כללי

עיירה בנפת לוצק, על שפת הנהר סטיר. סוקול היא עיירה עתיקה, שכבר במחצית השנייה של המאה ה- 16 היו בה למעלה מ- 300 תושבים. ייתכן שיהודים החלו להתיישב בסוקול בראשית המאה ה- 17, שכן באמצע המאה ההיא כיהן בה ברבנות בנו של ר' יום-טוב ליפמן הלר הנודע, שכיהן בשנות השלושים ברבנות בלודמיר. ייתכן שהקהילה היהודית נפגעה בגזירות ת"ח ות"ט ומספר היהודים התמעט עד כדי כך שהיא אינה מוזכרת כרשימת משלמי מס הגולגולת לשנת 1700, שאושרה כהתוועדות גליל ווהלין שנערכה בהורוכוב. במחצית השנייה של המאה ה- 18 נמנו בסוקול בערך 100 יהודים. כנראה שמספר זה לא גדל הרבה במאה ה- 19. מסילות הברזל, שנסללו בסוף המאה ההיא עברו הרחק מסוקול ולכן לא סייעו לה לצאת מן הקיפאון הכלכלי. בראשית המאה ה- 20 היה במקום בית-כנסת, רב, שוחט וחברה- קדישא. בימי מלחמת העולם הראשונה, בקיץ 1915, עברה החזית בקרבת מקום ויהודים עזבו את סוקול . העזיבה נמשכה בגלל פעולות הכנופיות בימי מלחמת האזרחים. לאחר שהתבסס השלטון הפולני, ניסו 30 משפחות שנשארו לשקם את היישוב היהודי בסוקול . הם התפרנסו מסחר בעצים, מחנוונות וממלאכה. בשנות השלושים היה כאן קן של תנועת "השומר-הצעיר". אין בידינו פרטים על גורלם של יהודי סוקול בתקופת השואה. ייתכן שהובאו לגטו רוזישץ' ונספו שם.