ה' ניסן ה'תשפ"ב

סוקוליקי SOKOLIKI GOR

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: טורקה

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 292 יהודים. סברה היא שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים במחצית השנייה של 1942 ושהיהודים גורשו בחודש יולי לטורקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה בתקופה שבין אוגוסט לנובמבר 1942.