ה' ניסן ה'תשפ"ב

סושניצה SOSNICA

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: יארוסלאב
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-100

תולדות הקהילה:
כללי

במאה ה- 15 היתה במקום טירת מלכי פולין; קרוב לוודאי, שהועברה במאה ה- 17 למשפחה של בני האצולה. ב- 1880 ישבו במקום 159 יהודים מתוך 1,879 כלל התושבים שרובם היו אוקראינים. ב- 1921 היו בסושניצה 100 יהודים בלבד. ייתכן, שבדומה ליישובים אחרים בנפת יארוסלאב, גורשו יהודי סושניצה בספטמבר 1939 לשטח הכיבוש הסובייטי, שמעבר לנהר סאן, ונרצחו בשנים שלאחר-מכן במקומות מגוריהם החדשים. ייתכן גם, שהם נשארו עוד בסושניצה עד אוגוסט 1942, ואז שולחו למחנה המעבר בפלקיניה, ומשם למחנה המוות בבלז'ץ.