ה' ניסן ה'תשפ"ב

סטאניסלאב STANISLAWOW

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: מינסק מאזובייצקי

תולדות הקהילה:

הכפר סטאניסלאבוב מוזכר לראשונה באמצע המאה ה- 14 והוא היה אז בבעלותם של בני האצולה. בראשית המאה ה- 15 עבר הכפר לבעלותו של נסיך מאזוביה יאנוש הראשון. בשנת 1523 העניק הנסיך יאנוש השלישי לסטאניסלאבוב מעמד של עיר ומשנת 1557 היתה סטאניסלאבוב לעיר המרכזית של הנפה. היישוב התפתח למרכז מסחר ומלאכה ובמקום התקיימו ימי שוק שבועיים ו- 3 ירידים שנתיים. בשנת 1564 התגוררו בסטאניסלאבוב 2,500 תושבים בערך ומספר הבתים הגיע ל- 400 בערך. לפי נתונים חלקיים היו בסטאניסלאבוב בשנת 1580 7 טחנות קמח וכן בעלי מלאכה שונים: עגלונים (40), סנדלרים (33) קדרים (15) כובענים וכיוצא באלה. בערך 80 מתושבי המקום היו מבשלי שיכר. מלחמות השוודים באמצע המאה ה- 17 הביאו הרס על סטאניסלאבוב ורוב תושביה עברו לגור במקומות אחרים. בשנת 1660 נותרו במקום רק כ- 200 מתושביה ורק 40 בתים עוד עמדו על תלם. סטאניסלאבוב החלה להתפתח מחדש בראשית המאה ה- 19. בזמן מלחמת העולם הראשונה נכבשה העיירה בידי יחידות הצבא הגרמני שהחזיקו בה משנת 1915 עד שנסוגו בשנת 1918. אין בידינו ידיעות על ראשיתו של היישוב היהודי בסטאניסלאבוב. ראשוני היהודים התיישבו בסטאניסלאבוב כנראה במחצית השנייה של המאה ה- 17. פרנסתם היתה על המסחר והמלאכה וכן על החכירה. בעלי המלאכה עסקו ברובם במקצועות המסורתיים של היהודים, כגון חייטות, כובענות, פרוונות וסנדלרות. על יהודי סטאניסלאבוב לא חלו הגבלות מגורים. יישוב יהודי מאורגן בסטאניסלאבוב התקיים בראשית המאה ה- 19. בעקבות מלחמת העולם הראשונה ירד מספר היהודים ביישוב. רבים מיהודי סטאניסלאבוב עברו לגור בערים גדולות יותר. גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי סטאניסלאבוב להתפרנס ממסחר וממלאכה. מן הרבנים שכיהנו בקהילת סטאניסלאבוב ידוע לנו רק שמו של ר' ישראל אלימלך שארפשטיין, שנספה בשואה. סטאניסלאבוב נכבשה בידי יחידות הצבא הגרמני בימים הראשונים של ספטמבר 1939. בעיירה הוקם גטו ובו רוכזו כ- 400 יהודים. הגטו חוסל ב- 25 בספטמבר 1942, ערב סוכות תש"ג. יהודי העיירה שולחו למחנה ההשמדה בטרבלינקה. רק מספר קטן מיהודי סטאניסלאבוב הצליחו להישאר בחיים. הם ניצלו הודות לעזרת פולנים.