ו' ניסן ה'תשפ"ב

סטאניסלאבוב Stanislawow

עיר בפולין
מחוז: וארשה
נפה: מינסק מאזובייצקי
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,078

·  יהודים בשנת 1941: כ-495

·  יהודים לאחר השואה: יחידים ניצלו

תולדות הקהילה:
 

הכפר ס' מוזכר לראשונה באמצע המאה ה-14 והוא היה אז בבעלותם של בני האצולה. בראשית המאה ה-15 עבר הכפר לבעלותו של נסיך מאזוביה יאנוש הראשון. בשנת 1523 העניק הנסיך יאנוש השלישי לס' מעמד של עיר ומשנת 1557 היתה ס' לעיר המרכזית של הנפה. היישוב התפתח למרכז מסחר ומלאכה ובמקום התקיימו ימי שוק שבועיים ו-3 ירידים שנתיים. בשנת 1564 התגוררו בס' 2,500 תושבים בערך ומספר הבתים הגיע ל-400 בערך. לפי נתונים חלקיים היו בס' בשנת 1580 7 טחנות קמח וכן בעלי מלאכה שונים : עגלונים (40), סנדלרים (33) קדרים (15) כובענים וכיוצא באלה. בערך 80 מתושבי המקום היו מבשלי שיכר. מלחמות השוודים באמצע המאה ה-17 הביאו הרס על ס' ורוב תושביה עברו לגור במקומות אחרים. בשנת 1660 נותרו במקום רק כ-200 מתושביה ורק 40 בתים עוד עמדו על תלם. ס' החלה להתפתח מחדש בראשית המאה ה-19 . בזמן מלחמת העולם הראשונה נכבשה העיירה בידי יחידות הצבא הגרמני שהחזיקו בה משנת 1915 עד שנסוגו בשנת 1918.
אין בידינו ידיעות על ראשיתו של היישוב היהודי בס'. ראשוני היהודים התיישבו בס' כנראה במחצית השנייה של המאה ה-17. פרנסתם היתה על המסחר והמלאכה וכן על החכירה. בעלי המלאכה עסקו ברובם במקצועות המסורתיים של היהודים, כגון חייטות, כובענות, פרוונות וסנדלרות. על יהודי ס' לא חלו הגבלות מגורים. יישוב יהודי מאורגן בס' התקיים בראשית המאה ה-19. בעקבות מלחמת העולם הראשונה ירד מספר היהודים ביישוב. רבים מיהודי ס' עברו לגור בערים גדולות יותר. גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי ס' להתפרנס ממסחר וממלאכה. מן הרבנים שכיהנו בקהילת ס' ידוע לנו רק שמו של ר' ישראל אלימלך שארפשטיין, שנספה בשואה.
ס' נכבשה בידי יחידות הצבא הגרמני בימים הראשונים של ספטמבר 1939. בעיירה הוקם גטו ובו רוכזו כ-400 יהודים. הגטו חוסל ב-25 בספטמבר 1942, ערב סוכות תש"ג. יהודי העיירה שולחו למחנה ההשמדה בטרבלינקה. רק מספר קטן מיהודי ס' הצליחו להישאר בחיים. הם ניצלו הודות לעזרת פולנים.