ד' ניסן ה'תשפ"ב

סטבניק STEBNIK

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: דרוהוביץ'
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 2,341

·  יהודים בשנת 1941: כ- 134

תולדות הקהילה:
 

סטבניק היה ישוב כפרי בקירבת דרוהוביץ. משפחות יהודיות נמצאו בסטבניק בסוף המאה ה- 19 והתפרנסו מחקלאות, מלאכה ומסחר זעיר. עם התחלת הפקת מלח במקום השתלבו היהודים בענף זה, בעיקר בהובלת המלח ובשיווקו. ב- 1921 היו בסטבניק 134 יהודים מתוך 2,341 כלל התושבים. בשנים 1928- 1930 עסקו עדיין 2 משפחות יהודיות בחקלאות. ב- 1930 נמצא במקום קן של אחוה. על שהתרחש ביישוב היהודי בסטבניק בתקופת השלטון הסובייטי אין בידנו ידיעות מפורטות. בתחילת יולי 1941 כבשו הגרמנים את הסביבה, וקודם שבאו נציגי השלטונות מדרוהוביץ, התארגנה בסטבניק המשטרה האוקראינית, ואנשיה ערכו מאסרים בין היהודים. היו מן הנאסרים ששוחררו תמורת שוחד, ואחרים נלקחו לדרוהוביץ ועקבותיהם נעלמו. בפברואר 1942 היו במקום 154 יהודים. כיוון שהקהילה היתה מעוטת אוכלוסים ונתונה לנגישות בלתי-פוסקות מצד האוכלוסיה האוקראינית, עזבו חלק ניכר של המשפחות היהודיות את סטבניק והצטרפו לקרוביהן בדרוהוביץ ובבוריסלאב. שרידי היישוב היהודי שנותרו עדיין במקום נאספו על-ידי השוטרים האוקראינים בתחילת אוגוסט 1942 והועברו לדרוהוביץ. שם הם צורפו למשלוחים להשמדה במחנה בלז'ץ